ПЪРВА ТРИДНЕВНА ФОКУС СРЕЩА НА ПЪРВА ФОКУС ГРУПА 09.12.2018-11.12.2018 Г., ГР.ВЪРШЕЦ, СПА ХОТЕЛ АТА

09.12.2018

10:00 часа
– Посрещане на участниците с кафе пауза; настаняване и регистрация
на участниците; предоставяне на работна програма за деня и
промоционални материали
11:30 часа
– Откриване на първа тридневна фокус среща на първа фокус група.
– Представяне на проекта.
– Дейности и цели на проекта
– Цел на провеждане на първа тридневна фокус среща на първа
фокус група
– Представяне на участниците
13:00 часа
– Работен обяд
14:00 часа
– Представяне на презентация (Power Point) „Зелени решения“
насочена към насърчаване на правилно опазване на околната среда.

15:00 часа
– Дискусия между участниците с тематична насоченост: „Формиране
на основната рамка на Туристическото Софтурено Приложение“ –
Първи блок
– Цялостна визия – архитектура
– Цялостна визия – структура
16:00 часа
– Кафе пауза
16:45 часа
– Дискусия между участниците с тематична насоченост: „Формиране
на основната рамка на Туристическото Софтурено Приложение“ –
Втори блок
– Цялостна визия – архитектура
– Цялостна визия – структура
17:45 часа
– Предложения от страна на софтуерните експерти за архитектура и
структура на Тристическото Софтуерно Приложение; Дискусии
18:30 часа
– Свободно време
19:30 часа
– Вечеря

10.12.2018

10:00 часа
– Регистрация на участниците; предоставяне на работна програма за
деня
– Излагане на нуждите и потребностите в туриситическия сектор от
страна на българските участниците, като основа за изграждане на
съдържанието на Туристическото Софтуерно Приложение;
11:00 часа
– Кафе пауза
11:15 часа
– Излагане на нуждите и потребностите в туриситическия сектор от
страна на румъснките участниците, като основа за изграждане на
съдържанието на Туристическото Софтуерно Приложение;
12:15 часа
– Съвместна дискусия между участниците и софтуерните експерти –
обобщение
13:00 часа
– Работен обяд

14:00 часа
– Съвместна дискусия между участниците и софтуерните експерти за
значимите елементи от структурата на Туристическото Софтуерно
Приложние
– Начини и опции за откриване на търсената от потербителите на
Приложението информация
15:00
– Кафе пауза
16:00 часа
– Съвместна дискусия между участниците и софтуерните експерти за
значимите елементи от структурата на Туристическото Софтуерно
Приложние
– Допълнителни опции и възможности за потребителите на
Приложението – споделяне на мнения и препоръки.
17:00 часа
– Методи, с които Туристическото Софтуерно Приложние да бъде
актрактивно за потенциалните потребители – съвместна дискусия
между участниците и софтуерните експерти
18:00 часа
– Свободно време
19:30 часа
– Вечеря

11.12.2018

10:00 часа
– Регистрация на участниците; предпставяне на програма за деня
– Дискусия между участниците насочена към съдържанието на
Туристическото Софтурено Приложение – Първи блок
• Съдържание – основни раздели
• Съдържание – подраздели
• Съдържание – обем на информацията
11:00 часа
– Кафе пауза
11:15 часа
– Дискусия между участниците насочена към съдържанието на
Туристическото Софтурено Приложение – Втори блок
– Съдържание – основни раздели
– Съдържание – подраздели
 Съдържание – обем на информацията
12:30 часа
– Работен обяд

14:00 часа
– Дискусия между участниците насочена към съдържанието на
Туристическото Софтурено Приложение – Трети блок
– Съдържание – основни раздели
– Съдържание – подраздели
– Съдържание – обем на информацията
15:00 часа
– Кафе пауза
15:15 часа
– Предложения от страна на софтуерните експерти за съдържание на
Тристическото Софтуерно Приложение; Дискусии
16:15 часа
– Предложения от страна на румънските и българските участници за
методите на маркетинг и популяризиране на туристическия потенциал
в трансграния регион.
17:00 часа
– Заключителна дискусия между участниците и софтуерните експерти
за основната рамка и значими елементи от структурата на
Туристическото Софтурено Приложение.
18:00 часа
– Попълване на формуляри за обратна връзка от участниците
18:30 часа
– Свободо време
19:30
– Вечеря