ТРЕТА ТРИДНЕВНА ФОКУС СРЕЩА 07.04.2019-09.04.2019 Г., ГР.ВЪРШЕЦ, СПА ХОТЕЛ АТА

07.04.2019

10:00 часа
– Посрещане на участниците с кафе пауза; настаняване и регистрация
на участниците; предоставяне на работна програма за деня и
промоционални материали
11:30 часа
– Откриване на трета тридневна фокус среща на трета фокус група.
– Представяне на проекта.
– Дейности и цели на проекта
– Цел на провеждане на трета тридневна фокус среща на трета
фокус група
– Представяне на участниците
13:00 часа
– Работен обяд
14:00 часа
– Представяне на презентация (Power Point) „Зелени решения“
насочена към насърчаване на правилно опазване на околната среда.

15:00 часа
– Представяне на предложенията за архитектура, структура и
съдържание на Тристическото Софтуерно Приложение от проведените
първа и втора фокус срещи. Обобщение на резлутатите от страна на
софтуерните експерти; Дискусии
16:00 часа
– Кафе пауза
16:45 часа
– Дискусия между участниците и предложения с тематична
насоченост: „Формиране на основната рамка на Туристическото
Софтурено Приложение“
– Архитектура
– Съдържание
18:15 часа
– Свободно време
19:30 часа
– Вечеря

08.04.2019

10:00 часа
– Регистрация на участниците; предоставяне на работна програма за
деня
– Излагане на проблемите свързани с маркетинга на туристическия
потенциал и как това влияе върху бизнеса от туриситическия сектор от
страна на българските участниците, като основа за изграждане на
съдържанието на Туристическото Софтуерно Приложение;
11:00 часа
– Кафе пауза
11:15 часа
– Излагане на проблемите свързани с маркетинга на туристическия
потенциал и как това влияе върху бизнеса от туриситическия сектор от
страна на румънските участниците, като основа за изграждане на
съдържанието на Туристическото Софтуерно Приложение;
12:15 часа
– Съвместна дискусия между участниците и софтуерните експерти –
обобщение

13:00 часа
– Работен обяд
14:00 часа
– Съвместна дискусия между участниците и софтуерните експерти за
значимите елементи от съдържанието и архитектурата на
Туристическото Софтуерно Приложние
– Начини и опции за откриване на търсената от потербителите на
Приложението информация
15:00
– Кафе пауза
16:00 часа
– Съвместна дискусия между участниците и софтуерните експерти за
значимите елементи от съдържанието и архитектурата на
Туристическото Софтуерно Приложние
 Допълнителни опции и възможности за потребителите на
Приложението – споделяне на мнения и препоръки.
17:00 часа
– Методи, с които Туристическото Софтуерно Приложние да бъде
актрактивно за потенциалните потребители – съвместна дискусия
между участниците и софтуерните експерти
18:00 часа
– Свободно време
19:30 часа
– Вечеря

09.04.2019

10:00 часа
– Регистрация на участниците; предоставяне на програма за деня
– Представяне на съществуващите туристически възможности на
територията на областите Видин, Враца и Монтана от страна на
българските участници
11:15 часа
– Кафе пауза
11:30 часа
– Представяне на съществуващия туристически възможности на
територията на окръзите Долж, Олт и Мехединци от страна на
румънските участници
12:30 часа
– Работен обяд
14:00 часа
– Дискусия между участниците насочена към съдържанието на
Туристическото Софтурено Приложение

– Съдържание – основни раздели
– Съдържание – подраздели
– Съдържание – обем на информацията
15:00 часа
– Кафе пауза
15:15 часа
– Предложения от страна на софтуерните експерти за съдържание и
архитектура на Тристическото Софтуерно Приложение; Дискусии
16:15 часа
– Предложения от страна на румънските и българските участници за
методите на маркетинг и популяризиране на туристическия потенциал
в трансграния регион.
17:00 часа
– Заключителна дискусия между участниците и софтуерните експерти
за основната рамка и значими елементи от архитектурата и
съдържанието на Туристическото Софтурено Приложение.
18:00 часа
– Попълване на формуляри за обратна връзка и работни формуляри от
участниците
18:30 часа
– Свободо време
19:30
– Вечеря