how can we help you?

Contact us online or to the nearest office.

За Програмата

Програмата Interreg V-A Румъния – България е програма финансирана от Европейския Съюз (от Европейският фонд за регионално развитие – ERDF).

Целта на програмата са да развие граничната зона между двете области чрез проект с общо финансиране.

Общ бюджет на Програмата е 258.504.126 евро (от които 215.745.513 евро ERDF).

Проектите са финансирани: 85% ERDF, 13 % от страна на държавата (Румъния и България) и 2% собствено участие.

Средствата се разпределят в 6 направления (приоритетни оси):
– Добре свързан регион (96,450,936 евро)
– Зелен регион (63,454,564 евро)
– Безопасен регион (48,225,468 евро)
– Квалифициран и приобщаващ регион (17,767,279 евро)
– Ефикасен регион (12,690,913)
– Техническа помощ (19,914,966)

Допустима зона:
Румъния (7 окръга): Мехединци, Долж, Олт, Телеорман, Гюргево, Калараш, Констанца;
България (8 области): Видин, Враца, Монтана, Плевен, Велико Търново, Русе, Силистра, Добрич.

Управленските структури на Interreg V-A Румъния-България подкрепят кандидатите и потенциалните бенефициенти за предотвратяване на измами в техните проекти чрез разработване на Практическо ръководство за измами на кандидати и бенефициенти. За да видите документа, кликнете тук.