SEE AND GO

„Туристически атракции в трансграничната зона RO-BG – на един клик разстояние“ – разработване на Софтуерно приложение за туризъм (TSA) като нов интегриран туристически продукт, насочен към всички ключови елементи от общия туристически потенциал, включително туристически съоръжения,  атракции, съществуващи туристически продукти и др. от 6 окръзи / области, разположени в трансграничната зона RO-BG, както следва: Долж, Олт, Мехединци, Видин, Враца и Монтана. Освен това проектът инициира разработването на нова интегрирана туристическа услуга, наречена Директно интерактивно представяне на съществуващите туристически атракции и услуги в населените места на територията на гореспоменатите области/окръзи, реализирани от Мобилните туристически центрове.

Общата цел на проекта е да обедини хората, общностите и икономиките в регионите Долж, Олт, Мехединци, Видин, Враца и Монтана, за да участват в съвместното развитие на туристическия потенциал, използвайки човешки, природни и екологични ресурси и техните предимства по устойчив начин

Целите на проекта

Софтуерно приложение за туризъм

Разработване и популяризиране на нов интегриран туристически продукт, наречен Туристически софтуерен продукт, който обхваща ключовите елементи на целия туристически потенциал в окръзите / областите Мехединци, Олт, Долж, Монтана, Враца и Видин

Директно интерактивно представяне

Разработване и популяризиране на нова интегрирана туристическа ТГС услуга , наречена Директно интерактивно представяне на съществуващите туристически атракции и услуги в окръзите/областите Долж, Олт, Мехединци, Видин, Враца и Монтана, изпълнено от Мобилни туристически центрове.

Общ потенциал

Насърчаване на общия потенциал на окръзите/областите  Мехединци, Олт, Долж, Монтана, Враца и Видин за по-добър туристически поток.