Cu ce va putem ajuta?

Contacteaza-ne online sau la cel mai apropiat birou.

Activitati

Activitatea 1: Numirea echipei de proiect si a activitatilor

Activitatea 2: Stabilirea de proceduri pentru managementul, coordonarea și comunicarea zilnică

Activitatea 3: Efectuarea de proceduri de raportare și evaluare

Activitatea 4: Managementul riscului și al calității

Activitatea 5: Realizarea achizițiilor publice de către Partenerul Bulgar

Activitatea 6: Realizarea achizițiilor publice de către Partenerul Român

Activitatea 7: Organizarea și desfășurarea primei întâlniri a focus grupului în BG privind dezvoltarea TSA

Activitatea 8: Organizarea și desfășurarea celei de-a doua întâlniri a focus grupului în BG, adresată dezvoltării TSA

Activitatea 9: Organizarea și desfășurarea celei de-a treia întâlniri a focus grupului în BG, adresată dezvoltării TSA

Activitatea 10: Organizarea și desfășurarea unei întâlniri de promovare în RO îndreptate spre prezentarea completă  a TSA

Activitatea 11: Producerea unui film promoțional de 10 minute direcționat spre publicitatea TSA și difuzarea sa de 2 ori

Activitatea 12: Proiectarea și dezvoltarea Aplicatiei Software pentru Turism ,RO-BG-ENG ,destinate promovării turismului

Activitatea 13: Elaborarea manualului de promovare și a articolelor adresate grupurilor țintă și tuturor părților interesate

Activitatea 14: Organizarea campaniei media în BG și RO adresată grupurilor țintă și tuturor celor interesați de TSA

Activitatea 15: Elaborarea prezentării Power Point axata pe  conservarea resurselor naturale

Activitatea 16: Achiziționarea echipamentului necesar pentru asigurarea serviciului turistic interactiv integrat

Activitatea 17: Organizarea activității Centrelor Turistice Mobile

Activitatea 18: Publicarea (publicarile)

Activitatea 19: Activități digitale

Activitatea 20: Material promoțional

Activitatea 21: Evenimente publice