how can we help you?

Contact us online or to the nearest office.

Rezultate

Proiectul va contribui la realizarea Programului în cadrul Axei Prioritare 2, Obiectiv Specific 2.1, după cum urmează: un nou produs software pentru turism integrat durabil și un nou serviciu durabil pentru turism integrat dezvoltat si orientat pentru a permite oamenilor si comunitatilor folosirea in comun de  tehnologii inovatoare pentru a se familiariza cu potențialul turistic al districtelor/ judetelor numerotate și  cresterea fluxului de turism in regiunea CBC de cealalta parte a frontierei. Proiectul va contribui la rezultatele Programului în cadrul Axei Prioritare 2, Obiectivul specific 2.1, după cum urmează: creșterea numărului de nopți de cazare pentru turiști în regiunea transfrontalieră cu 880 de persoane.

Grupuri țintă:

– 64 Autorități publice locale: În cadrul celei de-a treia reuniuni a focus grupului, 30 de reprezentanți ai autorităților locale din districtele BG Montana, Vratsa și Vidin și 30 de reprezentanți din judetele Olt, Mehedinți și Dolj, RO,  vor participa pentru a împărtăși experiența și cunoștințele lor în procesul de dezvoltare a arhitecturii și conținutului TSA. În cadrul întâlnirii de promovare din România vor participa și 2 reprezentanți ai acestui grup țintă din BG și doi din RO care nu participă la cea de-a treia întâlnire a focus grupului.

– 16 grupuri de interese, inclusiv ONG-uri: În cadrul primei reuniuni a focus grupului, 5 reprezentanți ai grupurilor de interese, inclusiv ONG-urile din districtele BG Montana, Vratsa și Vidin și 5 din judetele RO, Olt, Mehedini și Dolj vor participa la schimbul de experiență și cunoștințe in procesul de dezvoltare a arhitecturii și a conținutului TSA. 3 reprezentanți ai acestui grup țintă din BG și 3 din RO care nu participă la prima întâlnire a grupului de focus vor participa și la reuniunea de promovare din România.

– 90 IMM-uri: În cadrul primei întâlniri a focus grupului, 15 reprezentanți ai IMM-urilor din districtele BG Montana, Vratsa și Vidin și 15 din judetele Olt, Mehedinti și Dolj vor participa pentru a împărtăși experiența și cunoștințele lor în procesul de dezvoltare a arhitecturii conținutul de TSA. În cadrul celei de-a doua întâlniri a focus grupului, 20 de reprezentanți ai IMM-urilor din BG și 20 de membri din RO ca reprezentanți ai obiectivelor turistice vor participa la supra-construirea proiectului de infrastructură al TSA și vor împărtăși experiența și cunoștințele lor. 5 reprezentanți ai obiectelor turistice din Bulgaria și 5 din RO care nu participă la întâlnirile focus grupului vor participa la întâlnirea de promovare din RO.

– 30 Publicul larg (reprezentanți ai mănăstirilor sau ale altor tipuri de proprietari de obiecte turistice care nu sunt ONG-uri, IMM-uri sau autorități locale, reprezentanți ai instituțiilor publice, muzee, biblioteci etc. care nu sunt numerotate în listă): In cadrul celei de-a doua intalniri a focus grupului, 5 reprezentanți ai Publicului Larg din districtele BG Montana, Vratsa și Vidin și 5 din judetele Olt, Mehedini și Dolj vor participa la schimbul de experiență și cunoștințe în procesul de dezvoltare a arhitecturii și conținutului TSA. 3 reprezentanți ai Publicului Larg / ca mănăstiri sau alte tipuri de proprietari de obiective turistice care nu sunt IMM-uri, autorități locale și ONG-uri / din Bulgaria și 3 din RO care nu participă la cea de-a doua întâlnire a focus grupului vor participa la reuniunea de promovare din România. 5 reprezentanți ai Publicului Larg din BG și 5 din RO vor participa la cea de-a treia reuniune a focus grupului. 2 reprezentanți ai instituțiilor publice, muzee, biblioteci etc. din BG și 2 din RO care nu participă la nici o întâlnire a focus grupului vor participa la întâlnirea de promovare din RO.