Cu ce va putem ajuta?

Contacteaza-ne online sau la cel mai apropiat birou.

Asociatia Centrul Pentru Dezvoltare Montanesium – Partener principal

ACDM a fost înființată în 2008 ca o organizație non-guvernamentală, non-profit și apolitică care contribuie la dezvoltarea Bulgariei de Nord-Vest și sprijină diferitele părți interesate pentru a atenua diferențele atât în ​​interiorul regiunii, cât și în comparație cu alte regiuni din BG.

Principalele obiective ale ACDM sunt: ​​să contribuie la dezvoltarea Bulgariei de Nord-Vest și să atenueze diferențele atât în ​​regiune, cât și în comparație cu alte regiuni din BG; să desfășoare activități care sprijină dezvoltarea turismului; să contribuie la procesul de dezvoltare economică; să desfășoare activități care sprijină cooperarea CBC; sa protejeze mediul și biodiversitatea; sa păstreze patrimoniul și tradițiile culturale; să sprijine dezvoltarea și continuitatea inițiativelor și activităților de tineret; să promoveze drepturile omului, egalitatea de șanse și nediscriminarea.

ACDM este fondată ca rezultat al proiectului finanțat de PHARE RO-BG in ideea de a consolida relațiile BG-RO pentru a dezvolta proiecte comune și pentru a sprijini cooperarea transfrontalieră în domeniul dezvoltării resurselor economice și umane.

Avem experiență atât în ​​implementarea proiectelor UE, cât și în realizarea sub-activităților în domeniul proiectelor publice importante – promovarea turismului, protecția mediului și biodiversității și desfășurarea de activități de informare în domeniul integrării în UE.

În prezent, ACDM are 5 membri în calitate de personal angajat cu contracte de muncă și mai mulți cu contracte civile, care lucreaza in birouri complet echipate. ACDM este Partener Principal al proiectului / 2014-2015 / numit „Turismul Alternativ ca instrument de Dezvoltare Economică”, finanțat prin Programul transfrontalier IPA Bulgaria-Serbia. Proiectul propune colectarea de informații despre elementele alternative ale sferei turismului, care nu sunt foarte populare, dar care sunt semnificative la nivel regional, în special cele care vizează cooperarea transfrontalieră și urmează să fie înființat un centru de furnizare a serviciilor în domeniul turismului.

În prezent, ASDM acționează ca un centru pentru furnizarea de servicii în domeniul turismului și are un rol semnificativ în promovarea serviciilor turistice și atracțiilor la nivel regional. În prezent, în calitate de Partener Principal, ACDM implementează un proiect strategic pentru regiune, denumit „Educatia prin Scoala Verde”, ca o promovare a utilizării durabile a patrimoniului cultural și natural și a resurselor îndreptate spre dezvoltarea unui nou produs turistic integrat și finanțat prin Programul Interreg V-A România-Bulgaria. În cadrul acestui proiect, ambele Centre – primul localizat în Montana și administrat de ACDM, iar cel de-al doilea, situat în Craiova și administrat de Asociația Mereu Pentru Europa, oferă activități părților interesate pentru a promova oportunitățile Educatia prin Scoala Verde și pentru a atrage noi turiști și investitori în zona CBC.

Experiența anterioară de finanțare a UE

I.

1. Programul transfrontalier IPA Bulgaria-Serbia

2. Turismul Alternativ ca Instrument de Dezvoltare Economică

3. № 2007CB16IPO006-2011-2-67, contract N РД 02-29-235/31.07.2014

4. Data de incepere – 01.08.2014 si data de incheiere – 31.07.2015

5. Asociația Mountaineer Vidlic, Republica Serbia

6. Obiectivele proiectului sunt: ​​consolidarea coeziunii teritoriale a regiunii transfrontaliere Montana-Pirot, competitivitatea și durabilitatea acesteia; să transmită cele mai bune practici și să sporească capacitatea grupurilor țintă ale IMM-urilor prin desfășurarea a patru mese rotunde și a unei intalniri de formare; înființarea unui Centru pentru încurajarea turismului alternativ. Activitățile proiectului sunt: ​​Înființarea Centrului de Turism Alternativ; efectuarea a patru mese rotunde cu reprezentanții IMM-urilor din domeniul turismului; desfășurarea unei întâlniri de formare pentru creșterea capacității IMM-urilor; elaborarea unui Program pentru pachete turistice integrate orientate catre destinațiile alternative.

7. 61 727,22  EUR

II

1. Programul Interreg V-A Romania-Bulgaria

2. Educatia prin Scoala Verde ca o Promovare a Utilizării Durabile a Patrimoniului Cultural și Natural și a Resurselor

3. Cod Proiect: 15.2.1.001, Contract No.3201/13.01.2016; cod e-MS: ROBG-03

4. Data de incepere – 03.02.2016 si data de incheiere – 02.08.2017

5. Beneficiar Principal: Asociatia Centrul Pentru Dezvoltare Montanesium; Beneficiar Proiect 1: Asociatia Mereu Pentru Europa

6. Proiectul propune, în cadrul a trei obiective, promovarea unei utilizări mai durabile a patrimoniului natural și a resurselor și patrimoniului cultural din Montana și Dolj: PO1 urmează să dezvolte și sa promoveze un nou produs turistic CBC numit Educatia prin Scoala Verde pe teritoriul districtului Montana, BG, bazat pe servicii turistice integrate; PO2 urmează să infiinteze Centrul de Informare Turistică din Craiova, RO, pentru a oferi servicii integrate, iar PO3 urmează să promoveze potențialul comun al districtelor Montana și Dolj pentru un flux mai bun de turism prin elaborarea și difuzarea a 20 de filme, reclame radio, cataloage, materiale educationale si de promovare etc. Principalele activități ale proiectului sunt următoarele: Organizarea și desfășurarea a trei cursuri de cinci zile de Educatia prin Scoala Verde; Elaborarea a 20 de analize în domeniile patrimoniului cultural și a patrimoniului natural și resurselor  din Montana și Dolj; Producția și difuzarea a 20 de filme de informare educațională ENG-BG-RO de 15 minute; organizarea unui Forum de Cadre Didactice de trei zile în România; Producerea cataloagelor, materialelor și articolelor promoționale pentru Educatia prin Scoala Verde, adresată grupurilor țintă; Organizarea campaniei de promovare media în RO și BG; Înființarea Centrului de Informare Turistică din Craiova etc.

7. Bugetul total al proiectului: 693 880,93 EUR;

Total ERDF: 589 798,79 EUR.

Asociatia Mereu Pentru Europa -Partener de proiect

Asociatia Mereu Pentru Europa este o organizație non-guvernamentală, non-profit și apolitică. A fost înființată cu scopul de a sprijini organizațiile, autoritățile și cetățenii în procesul de integrare în UE.

Obiectivele principale ale Asociatiei Mereu Pentru Europa sunt: ​​Facilitarea accesului cetățenilor, atât în ​​mediul urban, cât și în cel rural, la informarea cu privire la toate domeniile de activitate ale UE; Asistarea IMM-urilor și a altor organizații și instituții în pregătirea și implementarea proiectelor pentru obținerea de granturi din partea UE; Stimularea parteneriatelor și a rețelelor la nivel local, regional, național și european; Promovarea drepturilor omului, a egalității de șanse și a nediscriminării; Dezvoltarea regională prin dezvoltarea resurselor umane și prin FPC; Dezvoltarea spiritului antreprenorial în regiune; Îmbunătățirea calității educației; Protecția mediului și a biodiversității; Conservarea patrimoniului cultural și a tradițiilor.

Asociatia Mereu Pentru Europa este un ONG cu o vastă experiență în implementarea proiectelor europene (7 proiecte de grant ca beneficiar și 11 proiecte în calitate de partener) și desfășurarea activităților de dezvoltare a resurselor umane, promovarea patrimoniului cultural și natural, protecția mediului și a biodiversității, includerea persoanelor din categoriile dezavantajate și desfășurarea de activități de informare în toate domeniile legate de integrarea în UE.

Asociatia Mereu Pentru Europa are experiență în coordonarea centrelor de turism, gestionează un centru de informare pentru promovarea transnațională în regiunea RO-BG, înființat prin programul INTERREG V-A România-Bulgaria.

Din 2008 găzduim un centru de informare Europe Direct Craiova și, în această perioadă, am avut rezultate precum: 26 publicații tipărite (broșuri, buletine de știri etc.) în peste 10.000 de exemplare, 26 de ateliere, 10 ediții ale Micului Cetățean al UE (eveniment local organizat pe 9 mai în fiecare an), peste 140 de contribuții la mass-media regionale și multe altele.

Între 2012 și 2014 am desfășurat o campanie de informare amplă privind protecția mediului în zona protejată Ciuperceni-Desa în care am implicat  școlile și autoritățile locale din zonă: excursii, seminarii, ateliere de lucru, site-uri web, materiale informative etc.

Din anul 2016 promovăm patrimoniul cultural și natural din judetul Dolj și districtul Montana printr-un proiect finanțat prin Programul INTERREG V-A România-Bulgaria. În cadrul acestui proiect promovăm 20 de obiective importante ale patrimoniului cultural și natural prin filme, publicații, prezentări, dezvoltarea unui nou produs turistic, și anume Scoala Verde, Centrul de informare turistică, campanie mediatică și altele.

De asemenea, Asociatia Mereu Pentru Europa deține o vastă experiență în dezvoltarea și gestionarea parteneriatelor cu entitățile locale, regionale și transnaționale

Experiența anterioară de finanțare UE

I.

1. INTERREG V-A Romania-Bulgaria

2. Scoala verde ca o promovare a utilizării durabile a patrimoniului cultural și natural și a resurselor

3. ROBG-3

4. 3 februarie 2016 – 2 august 2017

5. Beneficiar Principal – Asociatia Centrul pentru Dezvoltare Montanesium, Beneficiar- Asociatia Mereu Pentru Europa

6. Obiectivul 1 este dezvoltarea și promovarea unui nou produs turistic de cooperare transfrontalieră denumit GSE pe teritoriul districtului Montana, BG,  bazat pe  servicii turistice integrate; Obiectivul 2 urmează să fie stabilit în TIC în Craiova, RO pentru a oferi servicii turistice  integrate, iar Obiectivul 3 consta in promovarea potențialului comun al districtului Montana și judetului Dolj pentru un flux mai bun al turismului prin elaborarea și difuzarea a 20 de filme, spoturi radio, cataloage, materiale promotionale, etc.

Principalele activități ale proiectului: Producția și difuzarea filmelor de educație-informare Eng-BG-RO de 20 / douăzeci / 15 minute care promovează patrimoniul cultural și natural al raionului Montana și judetului Dolj; Organizarea și desfășurarea unui curs de 5 zile a GSE / în BG / pentru fiecare dintre cele trei grupuri țintă de elevi / trei cursuri în total / – până la 12 ani, până la 14 ani și până la 16 ani; Înființarea TIC în Craiova, RO; Organizarea unui Forum de Cadre Didactice de trei zile în RO; Productia de cataloage promoționale, materiale și articole pentru GSE îndreptate către grupurile țintă.

7. Bugetul total al proiectului  este de 693.904,93 EUR.

 

ІI.

1. Proiect finanțat de Comisia Europeană sub Decizia C (2012) 4158 din 21/06/2012 privind subvențiile pentru finanțarea structurilor gazdă ale Centrelor de informare Europe Direct în UE pentru perioada 2013-2017

2. Centrul de informare EUROPE DIRECT Craiova

3. AC 13/2013-2017

4. 01 Ianuarie 2013 – 31 decembrie 2017

5. Școli din județul Dolj, autorități locale

6. Organizarea de evenimente pentru cetățeni și grupuri specifice: studenți, elevi, tineri, reprezentanți ai mediului de afaceri și persoane din mediul rural. Activități de informare și conștientizare, competiții școlare pentru a spori gradul de conștientizare și implicare a studenților, oferind informații concise și actualizate axate pe subiectele UE, adaptate nivelului de înțelegere al copiilor și tinerilor și legate de prioritățile de comunicare ale Comisiei Europene. De exemplu, în fiecare an avem concursul: Micul cetățean al UE pentru a celebra Ziua Europei pe 9 mai, unde principalele grupuri țintă sunt elevii și școlile din județul Dolj, din Craiova și din împrejurimi.

7. Grant anual de 20.000 EUR

III.

1. ERDP, RO Programul Operațional pentru Mediu

2. Planul de management și diseminarea informațiilor despre zona protejată Ciuperceni – Desa

3. SMIS-CSNR 37310

4. Mai 2012 – Mai 2014

5. Nu este cazul

6. Informarea și conștientizarea opiniei publice cu privire la importanța conservării biodiversității în ariile protejate de interes comunitar Ciuperceni-Desa, prin educația informațională și de mediu. Crearea unei pagini web pentru informații despre speciile de importanță națională / sau la nivel de  comunitate și zonele de habitate protejate. Crearea și editarea materialelor promoționale pe specii și habitate de nivel național și la nivel de comunitate pe suprafața ariei protejate pentru implementarea acțiunilor de conștientizare publică. Seminarii de conștientizare pentru elevi. Seminarii de conștientizare pentru autoritățile locale. Activități în natură.

7. 775.000 EUR

IV.

1. FSE, RO, Programul Operațional Dezvoltarea Resurselor Umane

2. TRAVAIL – Trecerea de la școală la viața activă pentru integrarea pe piața muncii a elevilor de liceu din Dolj

3. POS DRU / 161 / 2.1 / G / 136067

4. Mai 2014 – Octombrie 2015

5. Inspectoratul Școlar Județean Dolj, AUDAX (Lisabona, Portugalia), Asociația EDUFOR

6. Desfășurarea de campanii de informare, oferirea de îndrumare și consiliere în carieră, oferirea de servicii de sprijin (vizite la universități și companii, tabere de instruire), organizarea de perioade de practica  in companiile din România și Portugalia, elaborarea de manuale și ghiduri de bune practici pentru peste 400 de elevi de liceu din Craiova

7. 500.000 EUR