CONSULTARE PUBLICĂ PRIVIND RAPORTUL DE MEDIU SI A PROGRAMULUI INTERREG VI-A ROMÂNIA-BULGARIA (ÎN ROMÂNIA)

În cadrul derulării procedurii de evaluare de mediu, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, titular al Programului Interreg VI-A România-Bulgaria, anunţă publicul interesat asupra disponibilității proiectului de Program și Raportului de Mediu aferent Programului menționat. Documentele pot fi consultate la adresa http://www.mmediu.ro/ şi www.interregviarobg.eu. Observaţiile şi sugestiile referitoare la aceste documente se primesc la adresele de email: mihaela.macelaru@mmediu.ro și robg@mdlpa.ro, în termen de 30 de zile calendaristice de la data publicării anunţului.

–  Programul Interreg VI-A România-Bulgaria 

–  Raportul de mediu 

Sursa: https://interregviarobg.eu/ro/consultare-publica-privind-raportul-de-mediu-si-a-programului-interreg-vi-a-romania-bulgaria-in-romania